Sociale bijdragen

Inleiding
Om de sociale bijdragen van zelfstandigen te berekenen wordt er een onderscheid gemaakt tussen zelfstandigen (gewone, beginnende en meewerkende echtgenoten) in hoofdberoep en in bijberoep.

Zelfstandigen
Zelfstandigen zijn verplicht om elk jaar sociale bijdragen te betalen. De voorlopige sociale bijdragen worden voor 2019 berekend door de herwaarderingscoëfficiënt 2019 (1,0633665) te vermenigvuldigen met het geherwaardeerd referentie-inkomen van 3 jaar geleden.
Bijv. de voorlopige sociale bijdragen te betalen in 2019 zijn gebaseerd op de inkomsten van 2016.
Zelfstandigen die verwachten dat hun beroepsinkomsten hoger (of lager) zouden zijn, kunnen op eigen initiatief ‘meer’ (of via een speciale aanvraag ‘minder’) voorlopige bijdragen storten.
Vanaf inkomstenjaar 2016 worden nadien de definitieve sociale bijdragen berekend en dit op basis van de beroepsinkomsten van het bijdragejaar zelf. Aangezien deze definitieve beroepsinkomsten pas 1 of 2 jaar later gekend zijn, zal de zelfstandige 1 of 2 jaar later een regularisatie krijgen van zijn sociale bijdragen.

meer info