Als je wilt dat je dierbaren over een kapitaal beschikken om je uitvaart te betalen als jij overlijdt, kun je dit vastleggen met de Uitvaart+ verzekering van DVV.

Je voordelen:

 • Jij kiest de begunstigde(n).
 • Je kiest het verzekerde kapitaal.
 • Geen medische acceptatie.
 • Je betaalt minder belastingen.
 • Je kunt aansluiten op elke leeftijd.
 • Je krijgt extra pakketvoordeel in je autoverzekering/brandverzekering.
 • Je eerste maandpremie terugbetaald in de vorm van een cash back met een max. van 50 euro.

Vul onderstaande gegevens in en wij bezorgen u een offerte op maat:

Gewenst kapitaal

Privacybeleid

—————————————————————————–

Voordelen van de Uitvaart+ verzekering

 • Vrije keuze: jij kiest de begunstigde(n) (kan gewijzigd worden tijdens de hele looptijd van het contract) en het verzekerde kapitaal (van 2.500 tot 15.000 euro).
 • Verzekerd vanaf het begin: je begunstigde(n) ontvangen het voorziene kapitaal.
 • Fiscaal voordelig: de fiscus betaalt je 30 procent van je premie terug in de vorm van een belastingvermindering*, zolang je deze aftrekt in het kader van langetermijn- of pensioensparen.

Goed om te weten:

 • Uitkering: de eerste 2 jaar wordt een proportioneel deel van het verzekerde kapitaal uitgekeerd. Na de wachtperiode van 2 jaar ontvangen je nabestaanden het volledige verzekerde kapitaal (na aftrek van eventuele belasting). Bij overlijden door ongeval wordt altijd 100% uitgekeerd vanaf dag één.
 • Premiebetaling: je hebt de keuze uit periodieke premies of een eenmalige premie. Vanaf 70 jaar is enkel een eenmalige premie mogelijk.
 • Fiscaliteit: je kan onder bepaalde voorwaarden genieten van een belastingvoordeel van 30%* van de gestorte premies. De gebruikelijke regels in verband met successie zijn van toepassing.
 • Beperkingen: onder meer zelfmoord van de verzekerde en overlijden door deltavliegen, zweefvliegen, valschermspringen of ballonvaren zijn niet gedekt.

*Mits naleving van de wettelijke voorwaarden. De fiscale behandeling hangt af van de individuele omstandigheden van de verzekeringnemer en kan in de toekomst aan wijzigingen onderhevig zijn. Hou er rekening mee dat indien voor een premie een belastingvoordeel verkregen werd, er ook taksen van toepassing zijn op de uitkering.
Het gaat om een overlijdensverzekering, afgesloten voor een levenslange duurtijd.
Voor meer informatie over de limieten en uitsluitingen van dit product, de kosten en taksen, raadpleeg de algemene voorwaarden en de commerciële fiche. Het is belangrijk deze documenten door te nemen alvorens een contract te ondertekenen.
De bijzondere en algemene voorwaarden hebben voorrang op de commerciële brochures.
Het  verzekeringscontract is onderworpen aan het Belgisch recht.