Tienjarige aansprakelijkheid

Als bouwondernemer bouwt of renoveert u woningen, alleen of met andere dienstverleners, op bouwplaatsen. Helaas kan er plotseling een belangrijk gebrek aan het licht komen… Voorbeeld: een dak dat instort, barsten in de muren …

De tienjarige BA is bedoeld om uw klanten schadeloos te stellen voor fouten waarvoor u aansprakelijk bent. Gedurende 10 jaar na de oplevering-goedkeuring van de werken bent u verzekerd tegen (materiële en immateriële) schade die de waterdichtheid, de soliditeit of de stabiliteit van de gesloten ruwbouw in gevaar kan brengen.

Sinds juli 2018 is de tienjarige BA een verplichte verzekering voor bepaalde actoren uit de bouwsector. Ze is noodzakelijk voor bouwplaatsen waar een stedenbouwkundige vergunning vereist is. Indien uw bouwplaats betrekking heeft op nieuwbouw of renovatie van woningen in België, kunt u verplicht worden om een tienjarige BA aan te gaan.

Voor meer info zoals algemene voorwaarden, commerciële fiches kan u terecht in één van onze kantoren of kan u eenvoudig opvragen via mail.