Verzekeringen voor startende ondernemers

Bij het starten van je bedrijf komt veel kijken, zo ook het afsluiten van de juiste verzekeringen. Maar soms zie je door al die uiteenlopende premies en waarborgen het bos niet meer. Welke verzekeringen zijn voor de gemiddelde startende ondernemer van belang? Wij zorgen voor een persoonlijke begeleiding vanaf de start-up zodat u zich kan focussen op ondernemen!

Elk bedrijf is verschillend, alsook iedere ondernemer. Welke verzekeringen van belang zijn verschilt dan ook per starter en per branche. Een dakwerker loopt natuurlijk een hoger risico op arbeidsongeschiktheid dan een IT’er. Uiteraard moet die eerste dan rekening houden met een hogere premie.

Via onze RISICO Check bezorgen wij je een overzicht van de verzekeringen die wij voor uw sector kunnen aanbevelen. Om u alvast een beetje op weg te helpen, zetten wij hieronder de meest relevante verzekeringen op een rij die vaak door (startende) ondernemers worden afgesloten.

B.A. Onderneming

Hoe zit het bijvoorbeeld als u tijdens een meeting met een potentiële klant per ongeluk die dure Ming-vaas van tafel stoot of tijdens het plaatsen van een sticker op een dure wagen je per ongeluk schade toebrengt aan die wagen? Om uzelf tegen de financiële gevolgen van dit soort aangebrachte schade (maar bijvoorbeeld ook wanneer één van jouw werknemers per ongeluk een letsel toebrengt aan de klant), kun je het risico op schade verzekeren via een B.A. Uitbating. Dit geldt eveneens voor beroepen die te maken kunnen krijgen met (grote) financiële gevolgen van beroepsmatige fouten, onder wie architecten of IT’ers. In dat geval kan een aparte beroepsaansprakelijkheid uitkomst bieden.

Arbeidsongeschiktheid

Als starter van je bedrijf wil je liever niet teveel aan het risico ‘arbeidsongeschiktheid’ denken, maar kan je de eventuele (financiële) gevolgen van een lange arbeidsongeschiktheid dragen? Een bedrijfsongeval zit vaak in een klein hoekje. Of wat als je langdurig ziek bent? Vaak is het ook belangrijk dergelijke verzekeringen tijdig af te sluiten omwille van eventuele wachttijden, uitsluitingen, etc…

Rechstsbijstand

Als starter moet je vanaf de start ook voorbereid zijn op conflicten met klanten of leveranciers. In geval van juridische problemen kun je dan meestal beroep doen op de rechtsbijstandsverzekeraar.

Arbeidsongevallen

Als werkgever bent u wettelijk verplicht om een Arbeidsongevallenverzekering af te sluiten om uw medewerkers te vergoeden in geval van ongevallen op het werk en van en naar het werk. Voorbeelden: uw werknemer valt van de trap als hij bij een klant aan het werk is. Of nog: terwijl hij naar huis rijdt, wordt hij aangereden. De voorwaarden en bedragen van deze verzekeringspolis zijn bij wet vastgelegd.

Pensioen

Bent u zelfstandig bedrijfsleider? Dan ontvangt u uiteraard van uw bedrijf een maandelijkse vergoeding. Met een Individuele Pensioentoezegging of IPT kan het ook bijdragen aan uw aanvullend pensioen en tegelijk genieten van een voordelig belastingsregime. Uw onderneming sluit dan een verzekeringspolis af zodat u een bijkomend pensioen ontvangt bovenop uw wettelijk pensioen. Belangrijk als u weet dat dit voor zelfstandigen zeer bescheiden is (ongeveer 840 euro in 2014).

Bent u op zoek naar een manier om als zelfstandig ondernemer zonder vennootschap op een fiscaal voordelige manier te beleggen voor uw pensioen? Dan is er goed nieuws: eind maart 2018 lanceert DVV naast de bestaande VAPZ de Pensioenovereenkomst voor Zelfstandigen. Laat ons nu al weten dat dit u interesseert en profiteer van bij de start van het fiscaal voordeel!

Dankzij het VAPZ (Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen) kunt u zelf uw wettelijk pensioen aanvullen. U geniet bovendien van extra fiscale en sociale voordelen.

Zaakschade

Oefent u als starter je beroep uit vanaf je huidige woning en je hebt dit niet doorgegeven aan je verzekeraar dan kan je bij schade voor heel wat verrassingen komen te staan. Heb je opslag van goederen of je richt een deel van de woning in als kapsalon of winkel dan verhoogt dit het risico op schade. Geef je dit niet aan bij je verzekeraar dan kunnen zijn tussenkomst weigeren omwille van het achterhouden van informatie.

Naast de klassieke brandverzekering bestaan er ook nog verzekeringen zoals Alle Risico’s, Machinebreuk,…

Computers, tablets, telefooncentrale enz. zijn onmisbaar geworden voor uw professionele activiteit. Jammer genoeg schuilt een ongeluk vaak in een klein hoekje! Stel u voor dat uw laptop gestolen wordt, dat een kortsluiting uw kopieertoestel beschadigt of dat een medewerker uw server onherroepelijk beschadigt en u zo alle gegevens verliest die erop zijn opgeslagen… De verzekering @rtronic van DVV helpt u in al deze situaties! @rtronic verzekert uw hardware en uw software. Daarnaast zijn ook de bijkomende kosten gedekt die noodzakelijk zijn om uw professionele activiteiten verder te zetten.

Bedrijfsschade

Een schadegeval kan enorme financiële gevolgen hebben voor uw bedrijf. Uw brandverzekering vergoedt dan wel de materiële schade, maar u moet nog altijd instaan voor de kosten om uw activiteit verder te zetten. Tegelijk zijn uw inkomsten veel lager of worden ze zelfs tot nul herleid. Vaak duurt het maanden vooraleer uw activiteiten opnieuw normaal verlopen. Gedurende die tijd kopen uw klanten elders, daalt uw omzet en stapelen uw vaste kosten zich op. Daarbovenop wordt u geconfronteerd met marketingkosten om te zorgen dat uw klanten terugkomen of om nieuwe klanten aan te trekken… Gelukkig kunt u dan rekenen op de verzekering Bedrijfsschade van DVV. Dankzij onze tussenkomst komt uw zaak niet in gevaar en beschikt u over een financiële buffer om uw activiteiten snel opnieuw op te starten. Uw bedrijfsresultaat is kortom verzekerd.