Waarom een verzekering alle risico’s elektronica?

Computers, tablets, telefooncentrale enz. zijn onmisbaar geworden voor uw professionele activiteit. Jammer genoeg schuilt een ongeluk vaak in een klein hoekje! Stel u voor dat uw laptop gestolen wordt, dat een kortsluiting uw kopieertoestel beschadigt of dat een medewerker uw server onherroepelijk beschadigt en u zo alle gegevens verliest die erop zijn opgeslagen… De verzekering @rtronic helpt u in al deze situaties! @rtronic verzekert uw hardware en uw software. Daarnaast zijn ook de bijkomende kosten gedekt die noodzakelijk zijn om uw professionele activiteiten verder te zetten.

@rtronic verzekert uw vast en uw draagbaar materiaal tegen diefstal, brand, waterschade, blikseminslag, natuurrampen en kortsluiting. De schade veroorzaakt door onervarenheid, nalatigheid van uw medewerkers of derden is ook gedekt. Volgens het principe van de verzekering alle risico’s is alles gedekt, met uitzondering van uitsluitingen die expliciet vermeld worden in de algemene voorwaarden, zoals interne gebreken, prestaties die kaderen in een onderhoudscontract, slijtage, schade van louter esthetische aard of een wanprestatie van een hersteller (zijn eigen aansprakelijkheidsverzekering komt in dat geval tussen).

Extra’s van de verzekering @rtronic:

  • Vergoeding op basis van nieuwvervangingswaarde : gedurende 3 jaar wordt er geen slijtage toegepast (5 jaar als er een onderhoudscontract is).
  • Blanket Cover of globale dekking : u hoeft geen gedetailleerde lijst (beschrijving, serienummer, factuur enz.) van de verzekerde toestellen te voorzien. Een algemene beschrijving van de inhoud volstaat. Omdat het om een verzekering van eerste risico gaat, wordt rekening gehouden met de waarde die u hebt opgegeven. U loopt dus niet het gevaar dat u onderverzekerd ben en dat daardoor maar voor een deel wordt tussengekomen volgens de evenredigheidsregel.

Voor meer info zoals algemene voorwaarden, commerciële fiches kan u terecht in één van onze kantoren of kan u eenvoudig opvragen via mail.