Elke zelfstandige of ondernemer krijgt juridische conflicten.

Met de polis “Op maat” stelt u een eigen pakket samen:

Afhankelijk van de bedrijfsactiviteit, de omzet of specifieke situatie zijn bepaalde waarborgen wel of niet haalbaar. Op basis van onze analyse krijgt u een offerte aangepast aan uw profiel. Wij bieden dus een polis aan op maat van elk bedrijf.

Voor bepaalde specifieke beroepen zijn er speciale formules gemaakt, die perfect beantwoorden aan de noden van die activiteiten. Met vergaande dekkingen… Zo zijn er polissen voor medici en paramedici, garagehouders, land- en tuinbouwers, middenstanders…

Enkele voorbeelden:
Handelshuur – Huurrechtsbijstand
De horecazaak huurt een handelspand op een ideale ligging en de zaken lopen goed. Het gebouw wordt echter verkocht en de nieuwe eigenaar stuurt onmiddellijk een opzeg zonder de wettelijke verplichtingen te respecteren. Dankzij de advocaat die de onderneming op kosten van de rechtsbijstandsverzekeraar kon aanstellen wordt de opzeg als onwettig erkend.

Problemen met sociale wetgeving – Arbeids – en sociale rechtsbijstand
De zelfstandige stelt onregelmatigheden vast in de berekening van de bijdragen voor de R.S.Z. Een gesprek met de betrokken dienst levert niets op. De onderneming verzoekt de rechtsbijstandsverzekeraar om het conflict op te lossen.

Een klant mag je niet dronken voeren – Verdediging in strafzaken
Een reeds aangeschoten bezoeker bestelt in het restaurant nogmaals grote hoeveelheden drank. Ver boven zijn theewater verlaat de klant het restaurant en veroorzaakt een zwaar verkeersongeval. De restauranthouder wordt vervolgd voor het schenken van alcohol aan een duidelijk dronken persoon (K.B. van 14.11.39). De restauranthouder riskeert een verbod om gedurende twee of meer jaar drank te mogen verkopen. De rechtsbijstandsverzekeraar betaalt de advocaat en de gerechtskosten.

Voedselvergiftiging – Strafrechtelijke verdediging
Een klant wordt zwaar ziek na het eten van een maaltijd. “Voedselvergiftiging door salmonella bij de kipbereidingen” luidt de diagnose van de arts. De horecazaak wordt vervolgd wegens onvoldoende hygiënische maatregelen en het onvrijwillig toebrengen van slagen en verwondingen. Dankzij de advocaat die de zaakvoerder op kosten van de rechtsbijstandsverzekeraar kon aanstellen, wordt zijn zaak niet gesloten en komt hij er met een lichte boete vanaf.

De oven brandt niet goed – Algemene contracten
De nieuwe oven vertoont na enige tijd enkele merkwaardige gebreken en de leverancier beschuldigt de bakker van verkeerd gebruik van dit dure bakkersmateriaal. Na enkele herstelbeurten geraakt het euvel opgelost. De uiteindelijke afrekening voor de herstellingen valt de bakker zwaar op de maag… Dankzij de tussenkomst van de rechtsbijstandsverzekeraar erkent de fabrikant toch dat het om een fabricagefout ging. De herstellingen zijn op kosten van de leverancier.

Onbetaalde rekening – Algemene contracten
Na een aantal belangrijke leveringen aan een tearoom is de rekening flink opgelopen. Op de diverse aanmaningen tot betalen volgen telkens de nodige beloftes, maar de betaling blijft weg. De ingebrekestelling van de jurist van de rechtsbijstandsverzekeraar toont de zaakvoerder van de tearoom dat het de bakker menens is en dat hij zich gewapend heeft tegen wanbetalers. Deze actie ressorteert onmiddellijk effect. De betaling volgt prompt.

Contacteer ons voor een analyse van uw bedrijf en een offerte op maat.

Voor meer info zoals algemene voorwaarden, commerciële fiches kan u terecht in één van onze kantoren of kan u eenvoudig opvragen via mail.