Wat is Machinebreuk?

Als uw productiemachine uitvalt, dan zijn de financiële gevolgen dubbel. Uw productieverlies kost geld maar ook de vervanging of herstelling betekent een financiële tegenvaller. De klassieke brandverzekering volstaat niet altijd om alle kosten te compenseren. Met de verzekering Machinebreuk heeft u een veilige oplossing. Niet alleen krijgt u een heel ruime dekking maar door het voordeel van de nieuwvervangingswaarde zijn de kosten voor nieuwe apparaten en andere productiemiddelen volledig gedekt.

Verzekering Machinebreuk: voor wat en wanneer wordt er schade vergoed?

Voor uw volledige productiepark

Niet enkel grote en dure machines zijn beter verzekerd, ook kleinere maar onmisbare machines horen thuis in deze polis. 

Schade op elk moment

  • Machines die in gebruik zijn of buiten gebruik zijn
  • Tijdens het onderhoud, de revisie, herstelling, verplaatsing of het (de)monteren

Schade door uiteenlopende oorzaken

  • Warmlopen, vastlopen door wrijving, toevallig ontbreken van smering of vloeistof, waterslag en oververhitting
  • Falen van een aangekoppelde machine, van een beveiligings- of regeltoestel
  • Trillen, ontregelen, slecht uitlijnen, loskomen van delen, abnormale spanning, materiaalmoeheid, doorslaan of te grote snelheid, middelpuntvliedende kracht
  • Fouten of gebreken van het materiaal, de constructie of montage
  • Bij vallen, stoten, botsen of indringen van een vreemd substantie
  • Onhandigheid, toevallige nalatigheid, onervarenheid, vandalisme of kwaad opzet
  • Inwerken van elektrische stroom
  • Door wind, storm, vorst en kruien van ijs

Vergoeding van de nieuwvervangingswaarde

Met de verzekering Machinebreuk vermijdt u zo extra investeringskosten. Ook de herstelkosten zijn verzekerd. 

Optionele uitbreidingen volgens uw specifieke behoeften

U kunt de basiswaarborgen uitbreiden, onder meer met aanvullende waarborgen en opties voor diefstal en brand, schade aan voetstukken en funderingen, de afbraak- en heropbouwkosten en voor het inschakelen van buitenlandse technici. 

Verder heeft DVV specifieke formules voor andere machines:

Voor immateriële schade door o.a. een cyberaanval, hacking,… is Digi Cover de ideale oplossing.

Voor schade aan uw hardware en software, bv. tablet, camera, PC en laptop, komt DVV tussen via de verzekering @rtronic

Uitsluitingen en beperkingen

Schade door brand of ontploffing valt onder de brandverzekering. Dat is ook zo voor rechtstreekse blikseminslag. Schade door diefstal of poging tot diefstal valt niet onder de basiswaarborgen. Schade door het niet-tijdig in werking treden van een automatische blusinstallatie of het wegvloeien eruit is uitgesloten. Uw DVV-consulent informeert u graag over alle uitsluitingen. 

Goed om te weten
De duur van de technische verzekering Machinebreuk wordt bepaald in de bijzondere voorwaarden. Op de jaarlijkse vervaldag wordt uw contract telkens stilzwijgend verlengd voor 1 jaar. Het verzekeringscontract is onderworpen aan het Belgisch recht.

Raadpleeg de verzekeringsvoorwaarden (franchises, gedekte goederen, limieten van de dekking, algemene voorwaarden enz.) op vraag bij uw KMO-expert of raadpleeg:

Het is belangrijk deze documenten door te nemen voordat u een contract ondertekent. De bijzondere en algemene voorwaarden hebben voorrang op de commerciële brochures en op de teksten op www.dvv.be.

Machinebreuk is een verzekeringsproduct van DVV, een merk- en handelsnaam van Belins NV, Karel Rogierplein 11, 1210 Brussel – RPR Brussel BTW BE 0405.764.064, IBAN BE98 7995 5012 5293, BIC GKCCBEBB – een verzekeringsonderneming toegelaten onder nr. 0037.