Waarom een verzekering Machinebreuk?

Compressoren, generatoren, persen, snijmachines, etiketteermachines, hefwerktuigen… Uw productieactiviteit is afhankelijk van allerlei soms verfijnde en vaak dure machines. Stel u voor dat er één gedeeltelijk of volledig beschadigd is. De herstel- en/of vervangingskosten kunnen dan hoog oplopen en uw Brandverzekering volstaat niet altijd om ze te dekken. Soms zijn ze zelfs expliciet uitgesloten in de verzekeringspolis. Daarom is het afsluiten van een machinebreuk uitermate nuttig.

Wat dekt een verzekering Machinebreuk?

Deze verzekert onvoorziene en plotse schade veroorzaakt aan verzekerde voorwerpen door één van de volgende oorzaken:

  • onhandigheid, toevallige nalatigheid, onervarenheid, vandalisme of kwaadwilligheid van personeelsleden of derden
  • vallen, stoten, botsen, indringen van een vreemde substantie
  • materiaal- , constructie- of montagefouten of –gebreken
  • trillen, ontregelen, slecht uitlijnen, loskomen van delen, abnormale spanning, vermoeidheid van de materialen, doorslaan of te grote snelheid, middelpuntvliedende kracht
  • defect
  • warmlopen, vastlopen door wrijving, toevallig ontbreken van smering
  • waterslag, oververhitting, watergebrek of gebrek aan andere vloeistoffen in de verwarmingsketels, warmwatertoestellen en stoomapparaten (behalve bij ontploffing)
  • terugslag of waterstoot in een zuigermachine of hydraulische installatie
  • effecten van elektrische stroom (overspanning, spanningsval, te grote stroomsterkte, kortsluiting, boogvorming, invloed van atmosferische elektriciteit)
  • wind, storm en vorst

Voor meer info zoals algemene voorwaarden, commerciële fiches kan u terecht in één van onze kantoren of kan u eenvoudig opvragen via mail.