Ongeveer 1 op 5 zelfstandigen met een VAPZ heeft voor dit jaar uitstel van betaling van zijn sociale bijdragen aangevraagd.

Normaliter zijn VAPZ premies fiscaal aftrekbaar in de mate dat de zelfstandige in regel is met  zijn sociale bijdragen. Maar 2020 is een buitengewoon jaar : dit jaar staat de fiscus toe, dat VAPZ premies fiscaal aftrekbaar zijn voor die zelfstandigen die vanwege de gezondheidscrisis uitstel van hun sociale bijdragen hebben aangevraagd.