De polis Digi Cover is bestemd voor professionele klanten en dekt immateriële schade die het gevolg is van een aanval van het cyberneticatype (virus, computerkraak, diefstal van gegevens en schending van het vertrouwelijk karakter ervan, afpersing, boos opzet,…), een zwakke plek in of een panne van het IT-systeem van de verzekeringnemer. Ze beoogt het verzekeren van de continuïteit van de activiteiten van de verzekeringnemer en de aansprakelijkheid van de verzekerden als gevolg van schade veroorzaakt aan derden.

Meer info en technische gegevens kan u hier terugvinden.