Iedereen in staat stellen lichaamsweging te hebben, dat is de essentie van uw vak. Logischerwijze zult u het ook op prijs stellen dat het beheer van uw verzekeringsrisico’s aan de ene kant rekening houdt met die dimensie, en dat ze aan de andere kant zo vlot mogelijk verloopt. DVV Verzekeringen stelt u met plezier de Cover ‘Fietshandelaar’ voor, een verzekeringsprogramma dat gestoeld is op een analyse van de verzekeringsrisico’s waarmee u te maken krijgt als fietshandelaar.