Verzekering Gewaarborgd Inkomen: wat is dat?

Stel dat u als zelfstandige of kleine ondernemer een ongeluk krijgt of ziek wordt en lange tijd niet meer kunt werken. Bij afwezigheid van een beroepsinkomen hangt u dan af van een uitkering gestort door de sociale zekerheid. Jammer genoeg zal die uitkering waarschijnlijk niet volstaan. In geval van arbeidsongeschiktheid wordt u de eerste maand niet vergoed, en de 11 volgende maanden krijgt u een vergoeding beperkt tot 51 euro per dag als gezinshoofd (uitkering 2013). U kunt u dus beter verzekeren om uzelf en uw gezin veilig te stellen.

Met de verzekering Gewaarborgd Inkomen ontvangt u een maandelijkse rente bij een arbeidsongeschiktheid die gelijk is aan of hoger is dan 25%. Zo behoudt u uw levensstandaard en kunt u uw financiële verplichtingen nakomen (zoals leningen of personeelskosten).

Voordelen van de verzekering Gewaarborgd Inkomen

 • U kunt de modaliteiten zelf kiezen:
  • maandelijkse aanvulling die u wenst te ontvangen bovenop uw vervangingsinkomen.
  • moment van uw eerste uitkering (vanaf de 2e, 3e, 4e, 6e, of 13e maand arbeidsongeschiktheid).
  • looptijd van uw contract (tot u maximaal 67 jaar bent).
  • type van vergoeding: stijgend (3 of 5%) of constant.
  • waarborgen die u neemt: ziekte en alle ongevallen, of een meer beperkte dekking.
 • U profiteert van een fiscaal voordeel: zelfstandigen in een vennootschap kunnen alle premies 100% aftrekken als professionele kosten (mits naleving van de wettelijke voorwaarden).

Voor meer info zoals algemene voorwaarden, commerciële fiches kan u terecht in één van onze kantoren of kan u eenvoudig opvragen via mail.