Wat is de verzekering Optima?

Brand, storm, een overstroming, een explosie, een lek in de waterleiding: als uw bedrijf ermee te maken krijgt, zijn de gevolgen ingrijpend. Maar elk professioneel gebouw is anders. Daarom heeft DVV verzekeringen een brandverzekering die zich aanpast aan uw noden en type gebouw. Optima is de flexibele formule voor schade door brand en allerlei risico’s. U breidt ze eenvoudig uit met specifieke garanties. Uw KMO-expert adviseert u graag zodat uw bedrijf en de inboedel volledig volgens uw wensen zijn beschermd.  

Optima: wanneer wordt er schade vergoed?

De verzekering biedt u als eigenaar of huurder 5 sterke basiswaarborgen. U krijgt een terugbetaling van de stoffelijke schade in de volgende gevallen. 

Bij brand
Bij brandschade en schroeischade – ook door blikseminslag of kortsluiting – aan gebouwen en machines rekent u op Optima. Kosten voor de detectie van een gaslek en de herstelling ervan zijn inbegrepen in de waarborgen.

Bij storm, hagel en sneeuwdruk
Deze natuurelementen kunnen een verwoestende werking hebben. Via de polis Optima vergoedt DVV de schade. Ook aan uw privéwoning (indien in hetzelfde gebouw) en de bijbehorende tuinmeubelen of barbecue tot € 1.950.

Bij natuurrampen
Stortregens zorgen vaak voor overlopende riolen, ondergelopen straten én bedrijven. Loopt uw voorraad of uw inboedel schade op, dan is DVV er om u schadeloos te stellen.

Bij waterschade en insijpelen van regenwater
Een lek in de waterleiding kan rampzalige gevolgen hebben: uw gebouwen staan compleet onder. Ook dan is DVV er om u financieel bij te staan.

Glasbreuk
Deze waarborg is zeer uitgebreid. Ze omvat ook schade aan lichtreclames, sanitair en beeldschermen, tot € 2.500.

Optima gaat verder voor uw gemoedrust

Als zelfstandig ondernemer of kmo zoekt u zekerheid. Daarom geldt de dekking van Optima ook voor:

  • uw privégarages op een ander adres  dan vermeld in de polis
  • tenten voor beroepsactiviteiten
  • gedurende een periode van 90 dagen na de verhuizing naar elk adres in België

Kies onderstaande optionele waarborgen op maat van uw bedrijf en activiteit

Bedrijfsschade
Lijdt u financieel verlies als u na brand, overstroming of een kortsluiting de productie moet onderbreken? Met deze waarborg vangt u dat inkomstenverlies op.

Diefstal
Hebben dieven bij een inbraak of inbraakpoging schade aangericht? Dan draait u niet voor de herstelkosten op.

Burgerrechtelijke aansprakelijkheid
Met deze uitbreiding is de aansprakelijkheid voor het gebouw gedekt, zowel het privé- en/of beroepsgedeelte.

Rechtsbijstand
U bent in een conflict verwikkeld over de aansprakelijkheid voor de schade aan uw gebouw? Als de schadevergoeding uitblijft, komt DVV op voor uw belangen en zorgt voor uw juridische verdediging.  

Optima+: optimale zekerheid voor uw type activiteit

Voor sommige bedrijven heeft schade extra impact. Daarom kunt u Optima verder uitbreiden en kiezen voor Optima+. U krijgt hogere tegemoetkomingen en ook de verzekerde situaties zijn breder. Zo bent u financieel gerust in onder meer de volgende omstandigheden. 

  • Bij verlies van elektrische en elektronische professionele toestellen vergoeden we u volgens aankoopwaarde 
  • Bij schade aan of verlies van tijdelijk vervoerde goederen voor een evenement (tot € 10.000) 
  • Bij onopzettelijke activatie van een automatische blusinstallatie
  • Bij schade aan lichtreclame (tot € 3000), behalve aan neonreclame
  • Bij psychologische bijstand als gevolg van de gedekte schade (5 sessies) 

Uitsluitingen en beperkingen

Schade door een opzettelijke fout komt niet in aanmerking voor terugbetaling. Dat is ook zo voor indirecte verliezen  – verliezen, kosten en nadelen die de verzekerde geleden heeft ingevolge van het schadegeval-  als er voorwerpen worden gestolen of onbruikbaar zijn. Schade aan professionele serres en windschermen valt niet onder de waarborgen. Er geldt bij de terugbetaling een vrijstelling. Deze hangt af van het soort risico en uw risicobereidheid. Uw KMO-expert informeert u graag.

Goed om weten

De brand- en diefstalverzekering Optima sluit u af voor 1 jaar. Op de jaarlijkse vervaldag wordt uw contract telkens stilzwijgend verlengd voor 1 jaar. Het verzekeringscontract is onderworpen aan het Belgisch recht. 

Raadpleeg de verzekeringsvoorwaarden (franchises, gedekte goederen, limieten van de dekking, algemene voorwaarden enz.) op vraag bij uw KMO-expert of raadpleeg:

Het is belangrijk deze documenten door te nemen voordat u een contract ondertekent.
De bijzondere en algemene voorwaarden hebben voorrang op de commerciële brochures en op de teksten op www.dvv.be.

Optima is een verzekeringsproduct van DVV, een merk- en handelsnaam van Belins NV, Karel Rogierplein 11, 1210 Brussel – RPR Brussel BTW BE 0405.764.064, IBAN BE98 7995 5012 5293, BIC GKCCBEBB – een verzekeringsonderneming toegelaten onder nr. 0037.