De verzekering voor uw bedrijfsvoertuig(en)

PROMO
Business Car
Basis
B.A.
Rechtsbijstand
24/7 Bijstand
PROMO
Business Car
Mini Omnium
B.A.
Mini Omnium
Rechtsbijstand
24/7 Bijstand
PROMO
Business Car
Full Omnium
B.A.
Mini Omnium
Eigen schade
Vandalisme
Rechtsbijstand
24/7 Bijstand

Uw volledige bedrijfswagenpark verzekerd:

voertuigen, minibussen, bestelwagens

Uw mobiliteit gegarandeerd in geval van schade

24/7 bijstand

Goed om weten

vloot
Fleetkorting

Geniet van ons voordelig vloottarief vanaf minimum 5 voertuigen (personenwagens en/of lichte vracht).

transport
Transport

De transportverzekering biedt dekking voor transport van goederen en professioneel materiaal

verzekering vrachtwagen
Vrachtwagens

Wilt u één vrachtwagen of uw hele wagenpark verzekeren? Onze KMO experts bieden je een oplossing op maat!

Uitsluitingen en beperkingen

In de volgende gevallen kan DVV verzekeringen de betaalde schadevergoeding verhalen op de verzekerde:

 • De waarborg is vervallen omdat de premie niet betaald werd.
 • Er wordt opzettelijk informatie weggelaten of er werd verkeerde informatie opgegeven bij de aanvraag van de verzekering of in de loop van het contract.
 • Het ongeval is opzettelijk veroorzaakt door de verzekerde.
 • De bestuurder rijdt in een staat van dronkenschap of in een gelijkaardige staat die het resultaat is van het gebruik van andere producten dan alcohol.
 • De bestuurder neemt deel aan een niet-toegelaten snelheids-, regelmatigheids- of behendigheidsrit of –wedstrijd.
 • Het voertuig wordt bestuurd door een persoon die niet aan de wettelijke voorwaarden voldoet: niet de vereiste leeftijd, geen rijbewijs of vervallen recht op sturen.
 • Het voertuig heeft geen geldig keuringsbewijs.
 • Het contractueel of reglementair aantal vervoerde personen is overschreden.

Burgerlijke aansprakelijkheid:

 • De autoverzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid dekt geen schade aan uw eigen voertuig. Daarvoor hebt u een omniumverzekering nodig. 
 • De autoverzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid dekt geen lichamelijke schade van de bestuurder of de aansprakelijke voor het ongeval.

Mini Omnium & Full Omnium:

 • De Mini Omnium & Full Omnium komen niet tussen voor uw lichamelijke letsels of voor de lichamelijke en materiële schade van derden. Voor uw lichamelijke schade als bestuurder hebt u de optie Bestuurdersverzekering nodig.

DVV verzekering komt ook niet tussen voor :

 • boetes en gerechtelijke sancties bij de waarborg rechtsbijstand.
 • dronkenschap of soortgelijke staat van de verzekerde bij de bestuurdersverzekering.
 • medische kosten door de uitoefening van deltavliegen, paragliden, bobsleeën, parachutespringen, bergbeklimmen, off-piste bij de personenbijstand.
 

* 2 maanden gratis + 10 maanden betalend op de 1ste jaarpremie van een nieuwe autoverzekering Mobility bij intekening tussen 01/01 en 31/03/2022 inbegrepen. Dit tijdelijk aanbod is geldig op alle waarborgen van een nieuw contract voor een autoverzekering Mobility (Burgerlijke Aansprakelijkheid, Mini Omnium, Full Omnium, maar ook DVV Assistance, Glasbreuk, Bestuurder en Rechtsbijstand), indien geen enkele bestuurder de voorbije 5 jaar een ongeval in fout heeft gehad. Aanbod geldig mits aanvaarding van het risico.  

Meer info

De autoverzekering Mobility sluit u af voor 1 jaar. Op de jaarlijkse vervaldag wordt uw contract telkens stilzwijgend verlengd voor 1 jaar. Het verzekeringscontract is onderworpen aan het Belgisch recht. 

Raadpleeg de voorwaarden van de verzekering (het eigen risico, de gedekte goederen, de limieten van de dekking enz.) bij uw KMO expert of hieronder:

Het is belangrijk deze documenten door te nemen voordat u een contract ondertekent. De bijzondere en algemene voorwaarden hebben voorrang op de commerciële brochures en op de teksten op www.dvv.be. 

De bijstand in het kader van deze polis/ van deze verzekering wordt door onze partner Europ Assistance georganiseerd. In het kader van uw bijstandsaanvraag zullen uw persoonsgegevens verwerkt worden conform de richtlijnen opgenomen in hun privacyverklaring.