Arbeidsongevallenverzekering: wat is dat?

Als werkgever bent u wettelijk verplicht om een Arbeidsongevallenverzekering af te sluiten om uw medewerkers te vergoeden in geval van ongevallen op het werk en van en naar het werk. Voorbeelden: uw werknemer valt van de trap als hij bij een klant aan het werk is. Of nog: terwijl hij naar huis rijdt, wordt hij aangereden. De voorwaarden en bedragen van deze verzekeringspolis zijn bij wet vastgelegd:

  • vergoeding voor de medische kosten en transportkosten
  • dagvergoeding in geval van tijdelijke arbeidsongeschiktheid
  • rente in geval van permanente arbeidsongeschiktheid of in geval van overlijden

U kunt als werkgever bovenop de wettelijke verplichtingen de dekking uitbreiden voor uw werknemers. Een Arbeidsongevallenverzekering biedt namelijk de mogelijkheid om bijkomende waarborgen te onderschrijven. Denk bijvoorbeeld aan een extra bescherming privéleven voor ongevallen die gebeuren buiten het werk.

Arbeidsongevallenverzekering: offerte

Voor meer info zoals algemene voorwaarden, commerciële fiches kan u terecht in één van onze kantoren of kan u eenvoudig opvragen via mail.