Verzekeringen voor uzelf!

Als ondernemer bent u altijd bezig met uw bedrijf. Maar denkt u ook wel eens aan uzelf? Als u bijvoorbeeld ziek wordt, heeft dit impact op uw bedrijf en de bedrijfsresultaten. En hoe zit het als u straks met pensioen wilt gaan? Of als u onverwacht overlijdt?

 Vrij Aanvullend Pensioen voor zelfstandigen (VAPZ)
Dit is een aanvulling op uw wettelijk pensioen, bovendien geniet u extra fiscale en sociale voordelen. Jaarlijks doen wij een vrijblijvende fiscale optimalisatie.

 Pensioenovereenkomst voor zelfstandigen (POZ)
Het betreft een aanvullend pensioenproduct voor zelfstandigen actief als natuurlijk persoon, meewerkende echtgenoten en zelfstandige helpers. Vul op een fiscaalvriendelijke manier uw wettelijk pensioen aan, bovenop uw VAPZ. Jaarlijks doen wij een vrijblijvende fiscale optimalisatie.

 Individuele pensioentoezegging (IPT)
Met een Individuele Pensioentoezegging of IPT kan het ook bijdragen aan uw aanvullend pensioen en tegelijk genieten van een voordelig belastingsregime. Jaarlijks doen wij een vrijblijvende fiscale optimalisatie.

 Gewaarborgd Inkomen
Met een verzekering Gewaarborgd Inkomen ontvangt u een maandelijkse rente bij een arbeidsongeschiktheid die gelijk is aan of hoger is dan 25%.

 Hospitalisatieverzekering
Als bedrijfsleider kunt u een hospitalisatieverzekering ten persoonlijken titel nemen voor uzelf en uw gezinsleden.

 Lichamelijke ongevallen
U bent de klok rond verzekerd tegen lichamelijke ongevallen en kunt u zo beschermen tegen de beperkingen van het sociaal statuut van zelfstandigen

 B.A. Bestuurder
De burgerlijke aansprakelijkheid die u draagt als bestuurder is persoonlijk. Concreet: als u wettelijk aansprakelijk wordt gesteld voor fouten of nalatigheden als bedrijfsleider kan uw privévermogen aangesproken worden.