Beperk uw financiële risico's. Vraag vrijblijvend een risico-analyse op maat!

<<< Show Posts >>>

Goed nieuws: Het RIZIV Sociaal Statuut, nu ook voor logopedisten!

De “sociale voordelen RIZIV” werden uitgebreid tot de geconventioneerde logopedisten.

De geconventioneerde zelfstandige logopedisten kunnen vanaf nu dus een contract van het type “Sociaal VAPZ” afsluiten waarvan de premies door het RIZIV betaald worden.

De polis zal het maximumbedrag van de RIZIV-bijdrage vermelden. Dat (voorlopige) bedrag is € 2.475 (het KB met de exacte bedragen is nog niet gepubliceerd).

Begin volgend jaar zal de logopedist een aanvraagformulier voor sociale voordelen RIZIV ontvangen met betrekking tot het jaar voordien (2016) en dat hij ingevuld zal moeten terugsturen naar DVV.
DVV zal het vervolgens aan het RIZIV bezorgen.
Het RIZIV zal de bijdrage (premie) toekennen op basis van de prestaties van de logopedist in 2016 en in principe vóór 15 januari 2018 storten.

Wenst u nog meer fiscaal voordeel?
Combineer uw contract Aanvullend Pensioen dan met een contract pensioensparen. Dit laat u toe 940 EUR extra per belastingsplichtige af te trekken, ongeacht uw inkomen.

 

CHECK

 

Minder dan 10% van de KMO's is verzekerd voor bedrijfsschade waardoor vaste kosten, een onbereikt exploitatieresultaat en extra kosten zoals huur, overwerk met betrekking tot het redden van omzet een financiële kater kan opleveren en uiteindelijk kan resulteren in een faling na een schadegeval.